Podnośniki koszowe to specjalne urządzenia dźwigowe, służące do wykonywania prac na wysokościach, takich jak pielęgnacja i wycinka drzew, czyszczenie rynien, naprawa, malowanie, mycie i odgrzybianie elewacji oraz różnego rodzaju prace dekarskie. W okresie zimowym z podnośnikiem koszowym łatwe staje się usuwanie sopli i nawisów śnieżnych, a także wieszanie świątecznych ozdób. Sprawdź, jakie są zasady bezpiecznej pracy na podnośnikach.

Co mówią przepisy BHP na temat bezpieczeństwa pracy na podnośniku?

Bezpieczeństwo pracowników, wykonujących swoje obowiązki na podnośnikach koszowych, regulują przepisy BHP. Zgodnie z Kodeksem Bezpieczeństwa i Higieny Pracy każdy podnośnik musi być wyposażony w apteczkę oraz w podręczny sprzęt gaśniczy. Według przepisów, do obowiązków pracodawcy należy z kolei organizacja pracy w sposób zapewniający bezpieczeństwo i higienę pracy. Na miejscu wykonywania robót panować powinien ład i porządek, a urządzenia mogą obsługiwać jedynie wykwalifikowani pracownicy. Należy ich chronić przed wypadkami oraz przed chorobami zawodowymi. Maszyny i urządzenia muszą być sprawne.

Regularne przeglądy zapewnią bezpieczeństwo pracy na podnośniku koszowym

Aby praca na oferowanych przez nas profesjonalnych podnośnikach koszowych była bezpieczna, należy wykonywać regularne przeglądy. W trakcie kontroli weryfikuje się:

  • stan techniczny kosza i stan pomostu roboczego,
  • stan techniczny bramki wejściowej,
  • stan i ciągłość krawężnika oraz poręczy, chroniących przed upadkiem z wysokości, w tym poręczy pośrednich oraz zabudowy przestrzeni między krawężnikiem a górną poręczą.

Podczas przeglądu sprawdza się również, czy ramię zabezpieczające funkcjonuje prawidłowo, podobnie jak obudowa podnośnika. W celu zapewnienia maksymalnego bezpieczeństwa pracy na podnośniku oględzinom poddaje się także tablice oraz napisy ostrzegawcze i informacyjne.

Jakie są obowiązki operatora podnośnika koszowego?

Zapewnienie bezpieczeństwa pracy na podnośniku koszowym leży nie tylko w gestii pracodawcy. To do obowiązków operatora należy bowiem sprawdzenie podzespołów oraz kabli elektrycznych i hydraulicznych. Musi on zweryfikować także stan zespołów hydraulicznych, wyłączników krańcowych i sygnału przechyłu. Szczególnej kontroli podlegają układ hamulcowy, koła oraz stan opon. Operator podnośnika powinien także przed rozpoczęciem pracy poddać oględzinom podpory, które zabezpieczają maszynę przed przechyleniem się.

Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies. Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close