Przy użytkowaniu podnośników koszowych niezwykle ważne jest bezpieczeństwo użytkowania pojazdu: wynika to zarówno z troski o zdrowie i życie, osób, które eksploatują maszynę, dbania o jej żywotność, jak i przepisów prawa. Podnośniki koszowe (w nomenklaturze urzędowej nazywane podestami ruchomymi przejezdnymi) podlegają dozorowi technicznemu, co wprost wynika z ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. O dozorze technicznym oraz rozporządzeń rządu i właściwych ministerstw. Jak zadbać o stan techniczny podnośników koszowych, by działać w zgodzie z przepisami prawa?

Czego wymagają od nas przepisy?

Nowy podnośnik koszowy powinien zostać zgłoszony do Urzędu Dozoru Technicznego, wraz z odpowiednimi dokumentami. Po zgłoszeniu inspektor UDT umawia się z właścicielem na badania techniczne i wydaje decyzję, zezwalającą na użytkowanie i eksploatację.

Gdy mamy do czynienia z używanym podnośnikiem przy jego przerejestrowaniu również kierujemy wniosek do właściwego dla naszego miejsca zamieszania urzędu dozoru technicznego i umawiamy się na badania.

Urząd Dozoru Technicznego po skompletowaniu dokumentów (m.in. Dokumentacja Techniczno-Ruchowa, schemat zasilania elektrycznego sinika, schemat umiejscowienia dźwignika, karta przeglądów, wniosek do UDT) i zbadaniu urządzenia dopuszcza je do eksploatacji na 12 miesięcy, po tym okresie trzeba wykonać badanie okresowe.

Brak aktualnych badań technicznych i niedopuszczenie podnośnika do pracy może skutkować poważnymi konsekwencjami, zarówno finansowymi jak i prawnymi. W sytuacji awarii lub problemów, warto też zadbać o wykonanie naprawy niezwłocznie, aby uniknąć problemów w przyszłości.

Nasza firma posiada w ofercie podnośniki koszowe na wynajem, jak również maszyny przeznaczone do sprzedaży. Wszystkie maszyny, które użytkujemy mają aktualne badania techniczne, a nasi pracownicy dbają o to, aby praca z ich użyciem była bezpieczna i efektywna. W przypadku, gdy zdecydują się Państwo na zakup podnośnika o naszej firmie udzielimy kompletnych i rzetelnych informacji o tym, jak odpowiednio zadbać o stan techniczny maszyny. W razie pytań jesteśmy do Państwa dyspozycji.

Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies. Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close