Problematyka wycinki drzew regulowana jest przepisami prawa o ochronie środowiska oraz dążeniem do zrównoważonego rozwoju. Podstawową ustawą w tej kwestii jest ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, łącznie z nowelizacjami ze stycznia i czerwca 2017 roku. Do niedawna wycięcie drzewa wymagało uzyskania zezwolenia z urzędu gminy, obecnie przepisy te zostały nieco złagodzone. Przed usunięciem drzewa z własnej posesji lub terenu ogólnodostępnego należy zapoznać się jednak z przepisami prawa. Sprawdźmy, jak legalnie przeprowadzić wycinkę drzew?

Sprawdź, czy możesz legalnie wyciąć drzewo

Wycinka drzew nie wymaga zezwolenia, jeżeli przeprowadzana jest na cele niezwiązane z działalności gospodarczą. Przykładowo oznacza to, że jeżeli nie będziemy chcieli sprzedać wyciętego drzewa lub wykorzystać go w prowadzonej działalności gospodarczej – nie potrzebujemy zezwolenia pod pewnymi warunkami. Obwód pnia na wysokości 5 cm nie może przekraczać 50 cm lub 65 cm dla kasztanowca, robinii i platanu lub 80 cm dla klonu, topoli i wierzby. Bez pozwolenia można wycinać drzewa owocowe oraz takie, które uniemożliwiają bezpieczne użytkowanie infrastruktury kolejowej, lotniczej lub wodnej. W przypadku, gdy obwód pnia na wysokości 5 cm przekracza wymienione wyżej wartości, konieczne jest zgłoszenie wycinki drzewa w postaci wniosku i rysunku poglądowego, obrazującego lokalizację drzewa. Brak sprzeciwu do zgłoszenia w przeciągu dwóch tygodni jest równoznaczny z tym, że bez przeszkód możemy wycinać drzewo.

Uzyskanie zezwolenia na wycinkę drzew jest konieczne, jeżeli drzewo wycinane jest na cele działalności gospodarczej, gdy rośnie w skupisku większym niż 25m2 lub znajduje się na terenie, objętym ochroną krajobrazową. Bez zezwolenia nie wolno także wycinać drzew, które rosną przy drodze publicznej lub na terenie nieruchomości zabytkowej. Wniosek o zezwolenie składa właściciel nieruchomości, na której znajduje się drzewo przeznaczone do wycinki, a na decyzję administracyjną czeka się około jednego miesiąca. Pamiętajmy, że usunięcie drzewa bez wymaganego zezwolenia lub bez zgody właściciela nieruchomości może skutkować nałożeniem kary pieniężnej.

Znajdź firmę, dysponującą odpowiednim sprzętem

Wycinka drzew to nie jest zadanie łatwe i wymaga odpowiedniej wiedzy i doświadczenia. Konieczne jest zastosowanie specjalistycznego sprzętu i umiejętność obsługi elektronarzędzi. Nawet w przypadku pojedynczego drzewa – lepiej to zadanie powierzyć fachowcom, którzy posiadają uprawnienia do pracy na wysokości. Wycinka drzew przez specjalistów to gwarancja bezpieczeństwa i legalności. Niezbędne jest dysponowanie profesjonalną pilarką, prawidłowe określenie kierunku obalania oraz oczyszczenie pnia. Teren wycinki musi zostać oznaczony. Wykorzystywany osprzęt i akcesoria uzależnione są od wielkości drzewa. Profesjonalne firmy dysponują obracakami, dźwigniami udarowymi, wyciągarkami czy klinami. Potrafią poza tym oszacować stan drzewa – drzewa osłabione przez chorobę ścinane są innymi technikami. Po wycięciu drzewa urobek drewna i gałęzi wywożony jest specjalnymi pojazdami.

Warto zdawać sobie sprawę, że nieumiejętne usunięcie drzewa, które spowoduje jego zniszczenie grozi wysokimi karami finansowymi. Do odpowiedzialności może zostać również pociągnięta osoba, która uszkodzi drzewo, nieprawidłowo wykonując prace w obrębie jego korony. Z tego powodu wycinka drzew przez profesjonalistów to najrozsądniejsze rozwiązanie. Stawka za usunięcie drzewa niezgodnie z prawem zależy od jego rodzaju oraz obwodu pnia, liczonego na wysokości 130 cm.

Specjaliści od wycinki drzew zajmują się nie tylko ich usuwaniem. Dysponują również funkcjonalnymi podnośnikami koszowymi, dzięki którym mogą wykonywać czynności pielęgnacji drzew. Przycinanie gałęzi, usuwanie chorych pędów, ciecia pielęgnacyjne, opryski ochronne czy modelowanie korony to prace na wysokości, które wymagają nie tylko specjalistycznego sprzętu, ale także uprawnień. Pielęgnacja zieleni obejmuje także wykonywanie cięć technicznych, zabezpieczanie ubytków czy zakładanie elastycznych wiązań.

Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies. Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close