Bezpieczna praca na podeście ruchomym zawsze powinna być poprzedzona stosownym przygotowaniem. W ten sposób można skutecznie zminimalizować ryzyko ewentualnych przestojów w pracy, wypadków oraz niepotrzebnych awarii.

W tym artykule podpowiemy, na jakie kwestie trzeba zwrócić uwagę, przygotowując się do pracy wysokościowej z zastosowaniem podestu ruchomego.

Przygotowanie miejsca pracy

Przede wszystkim należy dokładnie skontrolować teren, na którym wykorzystywany będzie podnośnik ruchomy. Warto zwrócić uwagę, czy podłoże zapewnia optymalną stabilność oraz czy nie istnieje ryzyko ewentualnej kolizji z innymi obiektami w najbliższym otoczeniu (np. inne urządzenia i maszyny). Konieczne jest też wyznaczenie obszaru pracy podnośnika i uniemożliwienie dostępu do niego osobom nieupoważnionym.

Podczas wstępnej kontroli trzeba zwracać uwagę na takie cechy podłoża, jak np. płytkie wykopy i dziury, nachylenia, wyboisty teren, otwory, odpływy i rozkopy, przeszkody w gruncie (np. słupki, głazy). Należy też uwzględnić inne czynniki, jak np. możliwości nośne podłoża, warunki pogodowe (w tym przede wszystkim wiatr i opady).

Istotnym etapem przygotowań jest ocena ryzyka, która polega m.in. na zidentyfikowaniu zagrożeń, jakie mogą występować na danym miejscu pracy, a następnie na wdrożeniu stosownych środków ostrożności. Trzeba wziąć pod uwagę wszystkie czynniki, jakie mogą wpływać na bezpieczeństwo pracy na podeście ruchomym.

Dobór odpowiedniego podestu ruchomego i ocena stanu technicznego

Wybór odpowiedniego podestu ruchomego wpływa nie tylko na wydajność, ale i bezpieczeństwo pracy. Trzeba więc uwzględnić m.in. specyfikę wykonywanego zadania, niezbędne wymiary platformy i udźwig, ilość pracowników pracujących na platformie, wysokość roboczą i wysięg boczny, warunki podłoża itd. Dobór podnośnika zależy też od tego, czy prace realizowane będą wewnątrz, czy na zewnątrz.

Kiedy już wybrany zostanie odpowiedni podest roboczy, należy ocenić jego stan techniczny. Maszyna przeznaczona do pracy musi posiadać ważny przegląd UDT. Trzeba też skontrolować sprawność działania funkcji awaryjnych, wszystkich zabezpieczeń, poziom oleju hydraulicznego, paliwa i płynu chłodniczego. Sprawdzamy też, czy nie ma żadnych wycieków, luzów lub brakujących części. Kontroli wymagają również wszelkie przewody i okablowanie, opony, koła i system hamowania.

Kontrolę maszyny najlepiej wykonywać, korzystając przy tym z instrukcji producenta.

Bezpieczeństwo pracownika

Również pracownicy powinni odpowiednio przygotować się do pracy na podnośniku ruchomym. Na podstawie wcześniej wykonanej oceny ryzyka, należy dobrać adekwatne środki kontroli osobistej. Zastosowanie znajduje też specjalne wyposażenie, jak np. systemy mocowania w postaci specjalnych szelek.

Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies. Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close