Podesty ruchome wykorzystywane są do przemieszczania osób na stanowiska robocze oraz wykonywania prac na wysokościach. Znajdują zastosowanie nie tylko w budownictwie, ale również przy myciu przeszkleń i elewacji, wycince drzew czy pracach montażowych i instalacyjnych.

Każdy podest roboczy, który przeznaczony jest do eksploatacji, powinien zostać wyposażony w stosowne oznakowanie, tabliczki ostrzegawcze i informacyjne, które muszą być widoczne i czytelne. Szczególnie istotne są wskazówki dotyczące bezpieczeństwa i zagrożeń.

Podesty ruchome: specyfika oznakowania

Podesty ruchome najczęściej wyposażone są w oznakowanie, które ma charakter piktogramów z napisami i znakami informującymi o szczegółowych parametrach maszyny. Najczęściej zawarte są na nich wskazówki dotyczące prawidłowej eksploatacji konkretnych grup sprzętu.

Jednym z podstawowych oznakowań koniecznych do zapewnienia bezpieczeństwa pracowników jest trwała etykieta na platformie roboczej, na której znajdują się takie informacje jak:

  • udźwig nominalny (w kg),
  • udźwig nominalny podany jako dopuszczalna liczba osób i masa sprzętu w kg,
  • maksymalna prędkość wiatru podczas pracy (km/godz).

Użytkownik zobligowany jest do dokładnego sprawdzenie oznakowania na urządzeniu przed rozpoczęciem pracy, szczególnie elementów sterowniczych. Zastosowane oznakowanie elementów sterowniczych musi być opisane w języku polskim lub za pomocą stosownych symboli, co wynika z §9 Rozporządzenia BHP o użytkowaniu maszyn.

Zapoznanie się z wszelkimi tabliczkami czy znakami może mieć bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo zarówno pracowników, jak i samego sprzętu. Ze względów bezpieczeństwa zaleca się, aby oznakowanie umieszczane było w widocznym miejscu.

Oznakowanie CE

Osoby nabywające podest z zamiarem eksploatacji powinny mieć świadomość, że wszystkie urządzenia tego rodzaju wprowadzane na obszar UE muszą mieć stosowne oznakowanie CE na podnośniku oraz dołączoną instrukcję. Oznakowanie CE umieszczane jest na podeście po wydaniu deklaracji właściwości użytkowych (oznacza to, że producent bierze odpowiedzialność za zgodność wyrobu z deklarowanymi właściwościami).

Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies. Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close