Podest ruchomy to urządzenie dźwigowe, które służy do przemieszczania osób i materiałów na określoną wysokość w trakcie prac budowlanych lub montażowych. Wykorzystywany jest do przemieszczania pracowników z ładunkiem w pionie i w poziomie na specjalnie przystosowanej platformie lub w koszu transportowym. Podesty ruchome zaliczane są do urządzeń transportu bliskiego i mogą być stacjonarne lub przejezdne. Każdy z nich podlega dozorowi technicznemu na podstawie rozporządzeń ministerialnych z 2012 i 2018 roku.

Podstawowa klasyfikacja podestów ruchomych

Podesty ruchome wykorzystywane są do przemieszczania osób wraz z narzędziami niezbędnymi do pracy na stanowiska robocze. To powszechnie wykorzystywana alternatywa dla rusztowań stałych. Zgodnie z klasyfikacją Urzędu Dozoru Technicznego, podesty ruchome w grupie IP to podesty ruchome przejezdne. Natomiast grupa IIP obejmuje podesty ruchome, do których zaliczamy podesty wiszące, masztowe lub stacjonarne. Obsługa podestów z obydwu grup wymaga uzyskania odpowiednich kwalifikacji UDT. Zasady eksploatacji wszystkich podestów ruchomych obejmują ponad to obowiązek przeprowadzania regularnych badań technicznych. Przykładowo, przegląd konserwacyjny podestów ruchomych przejezdnych należy wykonywać raz w miesiącu.

Podesty ruchome przejezdne czyli podnośniki koszowe

Do prac budowlanych i montażowych na wysokości najczęściej wykorzystuje się podnośniki koszowe, które są potocznym określeniem podestów ruchomych przejezdnych. Podstawowym elementem ruchomego podnośnika przejezdnego jest platforma robocza z elementami sterowniczymi czyli popularny kosz. Platforma robocza połączona jest w podwoziem i wysięgnikiem. Podesty ruchome przejezdne dzielą się na wolnobieżne, samojezdne i przewoźne. Mogą mieć konstrukcję teleskopową, przegubową, przegubowo-teleskopową lub nożycową. Podesty wolnobieżne posiadają własny napęd elektryczny lub spalinowy. Podesty samojezdne montowane są na podwoziach samochodowych i dopuszczone do ruchu drogowego. Podesty przewoźne montowane są na podwoziu przyczepy samochodowej i traktowane w ruchu drogowym jako przyczepy specjalne.