Definicja prac wysokościowych została zawarta w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 roku. Pojęciem tym określa się prace, wykonywane na powierzchni znajdującej się powyżej 1.0 metra nad poziomem podłogi lub ziemi, jeżeli powierzchnia ta nie jest wyposażona w stałe konstrukcje zabezpieczające lub pełne ściany o wysokości co najmniej 1.5 metra. Prace na wysokości należą do prac szczególnie niebezpiecznych, dlatego w trakcie ich wykonywania przestrzeganie zasad BHP jest szczególnie istotne.

Prace wysokościowe a zasady BHP

Przepisy prawne nakładają zarówno na pracowników jak i na pracodawców określone obowiązki, związane z pracami na wysokości. Prace wysokościowe mogą wykonywać tylko osoby, które przeszły badania lekarskie i zostały dopuszczone do pracy powyżej 3 metrów. Konieczne jest także odbycie kursu BHP, szkolenia stanowiskowego oraz zapoznanie się z oceną ryzyka zawodowego i niezbędnymi środkami ochrony indywidualnej. Pracownik musi także posiadać specjalne uprawnienia zawodowe, dopuszczające do pracy na rusztowaniach lub podestach ruchomych. Z tego względu prace wysokościowe warto powierzyć doświadczonej firmie, specjalizującej się w tego rodzaju usługach. Nieprzestrzeganie zasad BHP i niewłaściwa organizacja pracy to najczęstsze przyczyny wypadków przy pracach na wysokości. Warto mieć na uwadze, że upadek z wysokości to przyczyna co trzeciego wypadku śmiertelnego w budownictwie.

Przed rozpoczęciem pracy na wysokości, pracownik musi dokonać codziennego przeglądu konstrukcji użytkowej. Pracownik nie powinien w trakcie pracy przyjmować wymuszonych pozycji ciała czy sięgać z platformy roboczej po przedmioty, znajdujące się poza zasięgiem jego rąk. Powierzchnia podestu roboczego musi być wystarczająco duża, a jego podłoga pozioma, równa i zabezpieczona antypoślizgowo. Prace wysokościowe muszą zostać przerwane, jeżeli niedostateczne oświetlenie lub warunki atmosferyczne uniemożliwiają ich bezpieczne kontynuowanie.

Co musi zapewnić pracodawca?

Obowiązkiem pracodawcy jest zapewnienie najwyższego poziomu bezpieczeństwa i stałego nadzoru. Prace wysokościowe muszą zostać zorganizowane w sposób wykluczający konieczność wychylania się poza obręcz barierek ochronnych. Balustrady muszą mieć minimum 1.1 metr wysokości, a krawężniki platformy nie mniej jak 15 centymetrów. Pomiędzy poręczą a krawężnikiem należy zainstalować belkę poprzeczną. W przypadku, gdy zainstalowanie balustrad nie jest możliwe, pracownik musi zostać wyposażony w szelki bezpieczeństwa, zakotwiczone do stałego elementu konstrukcji. Każdy pracownik, wykonujący prace wysokościowe musi zostać wyposażony w hełm ochronny. Praca na wysokości musi być dokładnie zaplanowana, a używane środki ochronne dostosowane do rodzaju wykonywanych zadań. Obowiązkiem pracodawcy jest także organizowanie regularnych przeglądów stanu technicznego urządzeń.

Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies. Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close